Ứng dụng Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy trong Kinh doanh

34.500.000VNĐ

Khóa đào tạo: Ứng dụng Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy trong Kinh Doanh

Khai giảng: T7 – CN, vào tuần thứ 3 hàng tháng