Triết Lý Huấn Luyện – Khai Vấn

Triết lý trong Huấn luyện – Khai vấn: Nền tảng Huấn luyện và Khai vấn được định hướng bắt đầu từ tên gọi: Học Viện CON NGƯỜI MỚI, tiếng Anh là New Me Institute, với các nền tảng triết lý sau: Triết lý về Con người: Triết lý về Tâm linh: Triết lý về Nhân[…]