Chủng vân tay thể hiện tính cách của trẻ

Vậy gen quy định tính cách như thế nào?

Chủng vân tay thể hiện tính cách của trẻ Chủng vân tay được thể hiện qua dấu vân tay của mỗi người và dấu vân tay này là duy nhất và không thay đổi trong suốt cuộc đời. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng dấu vân tay ở mỗi ngón đều khác nhau[…]

Sinh trắc vân tay có lợi ích như thế nào trong đời sống và công việc?

Sinh trắc vân tay có lợi ích như thế nào trong đời sống và công việc? Sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp thông qua sinh trắc vân tay: khám phá lợi ích đa chiều trong đời sống và công việc Sinh trắc vân tay không chỉ là một công nghệ bảo mật mạnh[…]

Triết Lý Huấn Luyện – Khai Vấn

Triết lý trong Huấn luyện – Khai vấn: Nền tảng Huấn luyện và Khai vấn được định hướng bắt đầu từ tên gọi: Học Viện CON NGƯỜI MỚI, tiếng Anh là New Me Institute, với các nền tảng triết lý sau: Triết lý về Con người: Triết lý về Tâm linh: Triết lý về Nhân[…]