Tối Đa Năng Lực Bản Thân

3.500.000VNĐ

Tối Đa Năng Lực Bản Thân

Đối tượng tham dự:

 Người trưởng thành: Nam và Nữ trên 25 tuổi.
 Nhân viên đang làm trong các lãnh vực liên quan nhiều đến con người như: Nhân sự, Tư vấn, Chăm sóc Khách hàng…
 Các cá nhân đang cảm thấy khó khăn và thất bại trong cuộc sống nhưng chưa hiểu nguyên nhân tại sao.
 Các bạn trẻ đang có cảm giác mất phương hướng, chưa định vị được bản thân.
 Những người khát khao tìm hiểu về chính mình và về người khác.
 Đặc biệt, khóa học này dành cho những cá nhân quan tâm đến chiều sâu của cuộc sống, với một ý chí hướng thiện muốn tìm về với chính mình, đào sâu nội tâm và hướng đến một sự Trưởng thành đích thực.