CEO Khám Phá Bản Thân

18.000.000VNĐ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Lãnh đạo từ 30 – 45 tuổi.
  • Chuyên gia Đào tạo, Chuyên gia Huấn luyện, Khai vấn (Coach).
  • Chuyên gia Nhân sự, Sales

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  • Thời gian học: 8:30 – 17:30
  • Thời lượng: 03 ngày, 06 buổi (lý thuyết + thực hành)
  • Học phí: 18,000,000 VNĐ