Coaching 1:1 (Huấn Luyện Cá Nhân)

2.999.000VNĐ

Thời gian: T2-T7, 08:00 – 17:00

Địa điểm: 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp HCM