Quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp

2.500.000VNĐ

Thời gian: 8:30 – 17:30

Địa điểm: Số 643 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 03, Tp.HCM