Liệu Pháp Phân Tâm Học Chuyên Sâu

52.500.000VNĐ

Ngày khai giảng: 02.12.2022

Thời gian học: Tối thứ 6, từ 19:00 – 22:00

Thời lượng:  25 buổi (tương đương 75 giờ lý thuyết + thực hành)

Địa điểm học: Phòng Đào tạo Cty TNHH New Me, Lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3,Tp HCM