Chuyên Đề Hiểu Đúng Khoa Học Não Bộ

999.000VNĐ

Thời gian: 08:30 – 11:30 | Thứ 5/tuần
Địa điểm: Phòng Đào tạo Cty TNHH New Me, Lầu 02, Số 643 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 03, Tp.HCM