Hành Trình Đi Tìm Chính Mình

9.999.000VNĐ

Ngày khai giảng: Tối thứ 3 đầu mỗi tháng
Thời gian học: Tối thứ 3 hàng tuần, từ 18:30 – 21:30
Thời lượng: 10 buổi (45 giờ lý thuyết + thực hành)
Địa điểm học: Tp HCM (Thông báo sau)