Chuyên Viên Tư Vấn Khoa Học Não Bộ

Khóa đào tạo: Chuyên Viên Tư Vấn Khoa Học Não Bộ

Thời gian: 8:30 – 18:30 | Liên tục trong 3 ngày

Địa điểm: Lầu 02, Số 643 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 03, Tp.HCM